Depisto Star asigură:

  • Întocmirea scenariului de securitate la incendiu
  • Evaluarea riscului de incendiu
  • Planuri de evacuare în caz de incendiu
  • Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor
  • Documente de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor
Contacteaza-ne