IGPR

Licența 1276/ T/ 05.02.2008
Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracției.


IGSU

Seria A nr. 0538 / 27.12.2010
Instalare și întreținere sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Seria A nr. 1738 / 26.01.2012
Proiectare sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Seria A nr. 1752 / 30.01.2012
Instalare și întreținere sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Seria A nr. 2457 / 20.07.2012
Verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Seria A nr. 5036 / 06.08.2015
Instalare și întreținere sisteme și instalații de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți (trape de fum).


ANRE

Atestat tip B nr. 9304 / 09.09.2013
Proiectare și executare instalații electrice exteriorare/ interioare.


Contacteaza-ne