Instalațiile termice reprezintă un aspect esențial al construcțiilor moderne, având rolul de a asigura încălzirea, răcirea și distribuția apei calde în clădiri. Acestea contribuie la confortul locuitorilor, la eficiența energetică și la reducerea impactului asupra mediului. Instalațiile termice pot fi de diferite tipuri și pot fi adaptate în funcție de nevoile fiecărei clădiri.

  • Sisteme de încălzire centralizată: Aceste instalații termice furnizează căldură pentru încălzirea spațiilor și a apei calde menajere prin intermediul unei centrale termice. Centralele termice pot fi alimentate cu diferite surse de energie, cum ar fi gazul natural, energia electrică sau biocombustibilii. Sistemele de încălzire centralizată sunt eficiente și pot fi controlate în mod centralizat, asigurând o distribuție optimă a căldurii.
  • Sisteme de încălzire în pardoseală: Instalațiile termice în pardoseală oferă încălzire prin intermediul unui sistem de țevi încorporate în pardoseală. Aceste sisteme funcționează prin radiație, distribuind căldura în mod uniform și asigurând un nivel ridicat de confort. Încălzirea în pardoseală este eficientă din punct de vedere energetic și poate fi utilizată în combinație cu alte surse de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare termice.
  • Sisteme de răcire și climatizare: Instalațiile termice de răcire și climatizare asigură controlul temperaturii și umidității aerului în interiorul clădirilor. Aceste sisteme pot fi de tipul aer condiționat sau ventiloconvectoare și pot fi controlate individual sau centralizat, în funcție de necesitățile utilizatorilor și de dimensiunea clădirii.

Alegerea instalațiilor termice potrivite pentru o clădire implică evaluarea nevoilor specifice ale construcției, precum și luarea în considerare a factorilor economici și de mediu. În acest sens, echipa Depisto poate oferi soluții personalizate și eficiente, adaptate la cerințele fiecărui proiect de construcție.