Deținem următoarele autorizații/licențe necesare pentru a ne desfășura activitatea

  • IGPR – Licență 1276/ T/ 05.02.2008 – Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracției

  • IGSU – Autorizatie Seria A nr. 0538/ 27.12.2010 – Instalare și întreținere sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

  • IGSU – Autorizatie Seria A nr. 1738/ 26.01.2012 – Proiectare sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

  • IGSU – Seria A nr. 1752/ 30 . 01 . 2012 – Instalare și întreținere sisteme de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

  • ISGU – Seria A nr. 5036/ 06.08.2015 – Instalare și întreținere sisteme și instalații de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți (desfumare)

  • ANRE – Atestat tip B nr. 9304/ 09.09.2013 – Proiectare și executare instalații electrice exterioare/ interioare, branșamente la tensiunea nominală de 0,4 kV

Avem parteneriate încheiate cu: